Autosafe topp mobi (2)

Här hittar du karta över alla aktiva fartkameror i Sverige 2022. Varje år sätts hundratals nya fartkameror upp i Sverige. Vi visar var de finns

Så mäts du av fartkameror
Alla fartkameror placeras synligt och hastigheten är väl skyltad vid kamerorna så att alla kan köra lagligt. När ett fordon närmar sig en trafiksäkerhetskamera mäts den aktuella hastigheten med hjälp av radar. Kamerorna fotograferar bara de fordon som överskrider gällande hastighetsgräns. Kamerorna fungerar både dag och natt under alla årstider.

Så bearbetas bilden som fartkameran tar
Bilden som fartkameran har fotograferat av fordonet bearbetas manuellt. Passagerarplatsen maskeras oavsett om någon sitter där eller inte. I utredningen som följer används enbart den bild där passagerarplatsen är maskerad.
Under utredningen kontrolleras fordonet och möjliga förare i olika register. Bilden på föraren jämförs med pass- eller körkortsfoto. Om bilden på föraren stämmer med pass- eller körkortsfoto skickas ett underrättelsedokument med bild och mätdata till den som kört fordonet.
Går det inte att identifiera föraren så skickas en förfrågan till fordonets ägare om vem som har kört fordonet vid den aktuella tidpunkten.

Utreds i Kiruna
Hastighetsöverträdelser som registreras av fartkamerorna utreds hos polisens ATK-sektion i Kiruna. ATK står för automatisk trafiksäkerhetskontroll.

I Kiruna finns även styrcentralen som aktiverar och avaktiverar alla landets fartkameror på distans. Om en fartkamera är aktiverade eller inte beror på hur stor olycksbelastningen och trafikintensiteten är på den aktuella vägsträckan.

Uppgifter från fartkameror hanteras rättssäkert
När en kamera registrerar en hastighetsöverträdelse, det vill säga en fortkörning, kompletteras fotot med uppgifter om bland annat tid, plats och fordonets hastighet. Uppgifterna krypteras direkt vid mätningen innan de överförs till ATK-sektionen.
När uppgifterna/ärendet, tas emot hos ATK-sektionen diarieförs det. Det innebär att uppgifterna registreras som ett nytt ärende i ATK-systemet. Informationen dekrypteras och en utredning påbörjas. Det är bara ATK-sektionen som har tillgång till informationen i ärendet.