autosafe-svart

Försäkringsvillkor 2018

Vi vill med våra villkor bidra till trafiksäkerheten. Nedan följer våra viktigaste villkorspunkter:

 

Försäkringen gäller dig som innehar svenskt körkort och fyllt 18 år.

 

Fortkörningsförseelse på allmän väg inom Sverige där hastighetsbegränsningen är mellan 70 och 120 km/h och Din hastighetsöverträdelse inte överstiger 30 km/h mot aktuell hastighetsbegränsning.

 

Försäkringen gäller det ekonomiska ansvaret enligt det fasta bötesbeloppet Du tilldelas för fortkörningen, inte andra kostnader så som tex skadeersättning, dagsböter eller andra ekonomiska konsekvenser än själva boten för hastighetsöverträdelsen.

 

Försäkringen gäller inte om Du brutit mot andra trafikregler eller lagar i samband med Din fortkörning, tex om Du kör utan bilbälte, med indraget körkort eller i avsaknad av behörighet att framföra aktuellt fordon. Den gäller inte om Du kör under påverkan av alkohol eller annan drog/berusningsmedel. I dessa fall utbetalas INTE någon ersättning.

 

Vi förbehåller oss rätten att avbryta försäkringen utan återbetalning av premie om det kommer oss till kännedom att Du framfört fordon i berusat eller drogat tillstånd.

 

Vid fortkörningsförseelse skall Din bot faxas eller postas till oss omedelbart när Du erhåller den. Efter granskad och godkänd bot utbetalar vi direkt till botens utställande myndighet (det plus- eller bankgiro boten anger) inom 5 vardagar.

 

Ingen ersättning kan utbetalas förrän vi granskat och godkänt Din fortkörning. Genom godkännande av dessa villkor godkänner Du att vi kan kontakta berörda myndigheter eller försäkringsbolag för att kontrollera och försäkra oss om att den information Du redovisat för en fortkörningsförseelse är korrekt.

 

Vi vill poängtera att Sveriges trafikregler och lager finns till för att skydda och trafikanter och medmänniskor. Denna försäkring upphör att gälla om Du vid fler än 3 tillfällen gör Dig skyldig till fortkörning under samma avtalsperiod. Den upphör även att gälla om Du brutit mot andra trafikregler eller lagar i samband med Din fortkörning. Vid indraget körkort eller avsaknad av aktuell behörighet gäller inte försäkringen.

 

 

Autosafe fortkörningsförsäkring gäller både vid polisens hastighetskontroller och automatiska fartkameror