Powered by Smartsupp
Autosafe topp mobi (2)

Allmänna villkor för tjänsten fortkörningsskydd | 2023

Autosafe fortkörningsskydd är en tjänst som tecknas årsvis. Du väljer själv hur ofta du vill debiteras under året. Helår, halvår, kvartal eller månadsvis. Vi debiterar ditt registrerade betalkort. 7 dagar innan årets utgång aviseras du om automatisk förlängning och kan då meddela oss uppsägning utan uppsägningstid. Vi tillämpar distansavtalslagen som ger dig 14 dagars ångerrätt efter teckningsdatum. Erlagd premie återbetals endast härinom, såvida tjänsten ännu inte nyttjats. För att hinna avregistrera dig innan debitering behöver vi din uppsägning innan årsförfallodagen. 

Vi tillämpar distansavtalslagen som ger 14 dagars ångerrätt vid varje årsförnyelse - det är för att du skall kunna säga upp tjänsten även om du missar vår avisering.

Så säger du upp tjänsten

Allmänna villkor
Vi vill med våra villkor bidra till trafiksäkerheten. Nedan följer våra viktigaste villkorspunkter:

  • Skyddet mot fortkörningsböter gäller dig som innehar svenskt körkort och fyllt 18 år.
  • Fortkörningsförseelse på allmän väg inom Sverige där hastighetsbegränsningen är mellan 70 och 120 km/h och Din hastighetsöverträdelse inte överstiger 30 km/h mot aktuell hastighetsbegränsning.
  • Tjänsten gäller det ekonomiska ansvaret enligt det fasta bötesbeloppet Du tilldelas för fortkörningen, inte andra kostnader så som tex skadeersättning, dagsböter eller andra ekonomiska konsekvenser än själva boten för hastighetsöverträdelsen.
  • Tjänsten gäller inte om Du brutit mot andra trafikregler eller lagar i samband med Din fortkörning, tex om Du pratat i mobiltelefon, kör utan bilbälte, med indraget körkort eller i avsaknad av behörighet att framföra aktuellt fordon. Den gäller inte om Du kör under påverkan av alkohol eller annan drog/berusningsmedel. I dessa fall utbetalas INTE någon ersättning.
  • Vi förbehåller oss rätten att avbryta tjänsten utan återbetalning av premie om det kommer oss till kännedom att Du framfört fordon i berusat eller drogat tillstånd.
  • Vid fortkörningsförseelse skall Din bot sändas til oss via hemsidan omedelbart när Du erhåller den. Efter granskad och godkänd bot utbetalar vi direkt till botens utställande myndighet (det plus- eller bankgiro boten anger) inom 10 vardagar.
  • Ingen ersättning kan utbetalas förrän vi granskat och godkänt Din fortkörning. Genom godkännande av dessa villkor godkänner Du att vi kan kontakta berörda myndigheter eller försäkringsbolag för att kontrollera och försäkra oss om att den information Du redovisat för en fortkörningsförseelse är korrekt.
  • Vi vill poängtera att Sveriges trafikregler och lager finns till för att skydda och trafikanter och medmänniskor. Denna tjänst upphör att gälla om Du vid fler än 3 tillfällen gör Dig skyldig till fortkörning under samma avtalsperiod. Den upphör även att gälla om Du brutit mot andra trafikregler eller lagar i samband med Din fortkörning. Vid indraget körkort eller avsaknad av aktuell behörighet gäller inte skyddet.

Läs mer:
En presentation av våra fullständiga villkor finner du här

Autosafe fortkörningsskydd gäller både vid polisens hastighetskontroller och automatiska fartkameror