Powered by Smartsupp
Autosafe topp mobi (2)

Riskettan - riskutbildning inför körkortet

I körkortssammanhang, är riskettan eller riskutbildning, en obligatorisk utbildning för vissa kategorier av körkort. Målet med riskutbildningen är att hjälpa föraren att förstå de potentiella riskerna som finns på vägarna och lära sig strategier för att minimera dessa risker.
Utbildningen kan även hjälpa föraren att öka sin förståelse för trafikregler och lagar.

Riskutbildningen är ett krav för personer som söker ett första gången körkort eller för personer som har fått körkortet återkallat på grund av trafikrelaterade brott.
Utbildningen kan också vara ett krav för vissa personer som har begått vissa brott eller som har ett högt antal trafikförseelser.
Utbildningen innehåller ofta en kombination av teoretiska lektioner och praktiska övningar. Teoretiska lektioner kan täcka ämnen som trafiklagar, första hjälpen, förarbeteende, körteknik, dåliga väderförhållanden och förhållanden på vägen. Praktiska övningar kan innebära körning på en specialbyggd övningsbana eller på en vanlig väg, och kan innefatta situationer som simulerar olika farliga scenarier på vägen.

Det är viktigt att notera att riskettan eller riskutbildning, inte garantier att man kommer att undvika alla potentiella vägrelaterade risker, men det kan hjälpa föraren att bli medveten om dessa risker och ta åtgärder för att minimera dem. Därför är det viktigt att fortsätta lära sig och förbättra sig som förare, såsom genom att följa trafikregler och vara uppmärksam på sin omgivning.

Riskettan pris

Vad får man då betala för riskettan? Ett normalt pris för att delta in den riskutbildning som i folkmun kallas risk ettan är mellan 400 kronor och 800 kronor. Du bokar utbildningen genom din körskola. Riskettan är enbart teoretisk utbildning.