autosafe-svart

Övningskörning – Vad gäller vid fortkörning

Om du som vuxen är handledare åt ditt barn och barnet kör för fort – vem bär då ansvaret? Juridiskt är det du som är handledare. Men rättsfall visar att ansvarsgränsen inte alltid är glasklar.

Är du handledare har du fullt juridiskt ansvar för bilen som framförs. Du kan därmed likställas med föraren även om du inte har kontroll över fordonet. Det är grunden och något man som handledare bör komma ihåg inför övningskörning. Men samtidigt kommer inte personen som övningskör undan ansvaret helt.

Tingsrätten friade mamma – efter 200 km/h
År 2016 övningskörde en mamma med sin son varpå han gasade på ordentligt. Polisen stoppade bilen och hade då mätt upp den till 200 km/h. Hon blev åtalad för detta – men friades.

Till Tingsrätten hävdade mamman att hon sagt till sonen att sänka farten men uppenbarligen gjorde hon inte som han sa. Samtidigt framfördes bilen i så hög fart att hon inte vågade agera mer kraftfullt.

Orsaken till den extremt höga farten hävdades vara att pojken blev omkörd av en medtrafikant som både tutade och pekade finger mot honom. Pojken tappade därmed besinningen och kom upp i 200 km/h…Till polisen som stoppade honom gavs förklaringen att han bara skulle köra ett ”race” mot den andra bilen.  

Mamman blev åtalad och erkända sig skyldig både till fortkörning och brott mot trafikförordningen men när Tingsrätten tog upp frågan friades hon. Visserligen har handledaren ansvaret och kan klassas som ”förare” rent juridiskt. Men om handledare påtalar att den som övningskör ska agera på ett specifikt sätt och detta inte efterlevs kan inte ansvaret längre ligga på handledaren.

Samtidigt finns det rättsfall där handledarna har blivit dömda eftersom de inte tillräckligt aktivt försökt få personen som övningskörde att sänka farten.

Fortkörning kan bli hinder för handledning
I det fall du åker fast för fortkörning kan detta påverka dina möjligheter att bli handledare i framtiden. Vid ansökan om att bli handledare kontrolleras nämligen flera punkter varav trafikförseelser är en. Har körkortet varit återkallat under minst 3 månader under de senaste 3 åren godkänns inte ansökan. Detta förutsatt att indraget körkort har berott på trafikförseelse.  Det som krävs för att kunna övningsköra lagligt är:
·       Giltigt körkortstillstånd & handledarbevis – Ansök hos Transportstyrelsen

Att ansöka om körkortstillstånd kostar inget. Däremot behöver ett intyg skickas in som bevisar synen. Detta kostar olika beroende på vilken optiker som anlitas. Även handledarbevis går att ansöka om hos Transportstyrelsen. Som nämns ovan kan en fortkörning göra att de nekar tillstånd.

·       Övningskörningsskylt – Kan köpas online

Vid övningskörning måste fordonet ha en övningskörningsskylt. Den ska sättas synlig bakpå bilen och bytas ut direkt om den går sönder. Det finns både skyltar som fästes med magnet, vid nummerplåten samt som kan sättas fast med sugploppar.

·       Försäkring – Minst trafikförsäkring krävs på alla fordon i trafik

Det rekommenderas att ha helförsäkring med tanke på att en person som övningskör knappast har full kontroll över bilen i början.
 
Vad gäller med vår fortkörningsförsäkring?
Vår fortkörningsförsäkring gäller för en person, dvs den som tecknat försäkringen. Har du försäkring och är handledare är det fortfarande du som är ansvarig för fordonet och därmed kan bötfällas. I detta fall kan boten betalas av oss.

Beställ din egen försäkring mot fortkörningsböter