Powered by Smartsupp
Autosafe topp mobi (2)

Nationella trafikveckan 2024

Under vecka 11 genomför polisen därför en nationell trafikvecka med fokus på hastighet i tätbebyggda områden.

Det viktigaste området för att polisen ska bidra till att hjälpa till att nå målen i Nollvisionen, är att kontrollera att förare följer hastigheten. Nollvisionens huvudsakliga mål är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.

– Att hålla skyltad hastighet är ett enkelt sätt att bidra till att rädda liv. Vid 30 km/h är chansen god att du som förare hinner stanna i tid men att som oskyddad trafikant bli påkörd av en bil i 50 km/h motsvarar däremot ett fall från tredje våningen, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.
Övervakning i områden där många befinner sig

Under trafikveckan kommer polisen genomföra kontroller med fokus på vägar med hastighet upp till 70 km/h.

– Vi kommer koncentrera vår övervakning till områden där många människor befinner sig. Det kan handla om skolor, bostadsområden, parker eller stadskärnor, säger Ursula Edström.

Utanför skolor är det till exempel vanligt med hastighetsbegränsning på 30 km/h. Begränsningen gäller då hela dygnet om det inte finns någon tilläggsskylt med särskilda tidsangivelser.

– Det är inte ovanligt att barn börjar gå och cykla själva till skolan i tidig ålder, även innan de är helt trafikmogna. Detta ställer stora krav på bilisters beteende i dessa miljöer, säger Ursula Edström.

Bostadsområden har ibland särskilda skyltar med varningstext för lekande barn. Avsaknad av en sådan skylt betyder däremot inte det att det inte finns barn som bor och rör sig i området, vilket är ännu en påminnelse om vikten av att hålla skyltad hastighet.
Om polisens trafikveckor

Den nationella trafikveckan med fokus på hastighet är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år.
Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat nykterhet, brott på väg och yrkestrafik. Syftet med veckorna är att kraftsamla resurser och göra samstämmiga kontroller i hela EU. Självklart arbetar polisen med alla andra veckor på året också.

Källa.