Powered by Smartsupp
Autosafe topp mobi (2)

Begär utbetalning av böter

VIKTIGT
 • Vi betalar alltid direkt till DIG. Du behöver själv betala din fortkörningsbot och sen sända in den till oss. Fyll i formuläret och ladda upp din bot. 
 • Bot skall ALLTID laddas upp på hemsidan, den får INTE sänds in via post.
 • Clearing & kontonr
 • Här laddar du upp din fortkörningsböter. VI behöver den för granskning innan utbetalning. Tänk på att vi behöver alla sidor av boten. Du kan även sända in din bot via epost, fax eller vanligt brev.
  (max 50 MB)
 • Vi behöver se att du är behörig att framföra det fordon du körde när du fick din fortkörningsböter. Ladda upp en bild på ditt körkort.
  (max 50 MB)

Har Du ådragit Dig en fortkörningsbot?
Då är det dags att sätta oss i arbete!

 

Ditt skydd hos oss gäller normalt om du:

 • Kört på vägsträcka med tillåten hastighet om 70kr/tim eller högre
 • Du inte överskridit hastigheten mer än 30km/tim 
 • Du inte brutit mot andra regler än hastigheten (tex bältesförseelse, pratat i mobiltelefon, alkohol-påverkad.)
 • Du har behörighet (körkort) för aktuellt fordon.

 Passerar Du dessa frågor är det dags att ansöka om utbetalning. Ovanstående är grundkraven för utbetalning, se villkor för utökad information.

Sänd in följande till oss:

 • Hela ärendet Du fått från berörda myndigheter, samliga sidor inklusive inbetalningskort.
 • Kopia av Ditt körkort.
 • Glöm inte ange ditt kundnummer hos oss.

Du betalar boten själv till berörd myndighet och får utbetalning till ditt konto från oss.

Vi behöver upp till 10 vardagar på oss att verkställa utbetalningen, så sänd in ärendet så fort som möjligt. Vi ersätter inte merkostnader pga sent inlämnat ärende.


E-post:            info@autosafe.se