Autosafe topp mobi (2)

Böter fortkörning

Vilka böter medför fortkörning i trafiken?

Böter för fortkörning höjdes för några år sedan. Det var då första ökningen av bötesbelopp vid hastighetsöverträdelse på sju år. Idag är det en kostsam historia att fastna i en fartkontroll och få böter för fortkörning. Redan vid små hastighetsöverträdelser kan du räkna med kostsamma fortkörningsböter.

Dryga böter för fortkörning

De böter som en fortkörning medför idag kan uppgå till hela 4.000 kronor. Det spelar ingen roll om du fastnar i trafikpolisens mobila fartkontroller eller de fasta fartkameror som placerats ut längs våra vägar. En hastighetskontroll syftar till att begränsa trafikens hastighet och säkra oss trafikanter .

Så blir din fortkörningsböter

Redan vid små överträdelse om tillåtna högsta hastighet blir böterna kännbara.

50 km/h eller lägre hastighetsbegränsning

 • 1-10km/h över gällande fart: 2.000kr
 • 11-15km/h över gällande fart: 2.400kr
 • 16-20km/h över gällande fart: 2.800kr
 • 21-25km/h över gällande fart: 3.200kr
 • 26-30km/h över gällande fart: 3.600kr
 • Mer än 30 över gällande fart:  4.000kr
Högre än 50 km/h hastighetsbegränsning
 • 1-10km/h över gällande fart: 1.500kr
 • 11-15km/h över gällande fart: 2.000kr
 • 16-20km/h över gällande fart: 2.400kr
 • 21-25km/h över gällande fart: 2.800kr
 • 26-30km/h över gällande fart: 3.200kr
 • 31-35km/h över gällande fart: 3.800kr
 • Mer än 35 över gällande fart:  4.000kr

Beställ ditt eget skydd mot fortkörningsböter