Powered by Smartsupp
Autosafe topp mobi (2)

Fortkörning och Fortkörningsböter

Fortkörningsböter är en form av straff som tilldelas personer som kör bil på en hastighet som överskrider den tillåtna hastigheten på en viss väg. I Sverige finns det flera olika grader av fortkörningsböter beroende på hur mycket hastigheten överskrider den tillåtna hastigheten.
För fortkörning i Sverige börjar bötesbeloppet på 1.500 kronor. Om man däremot kör med en hastighet som överskrider den tillåtna hastigheten med mer än 30 km/h, så kan man kan man dessutom få tillfälligt eller permanent indragninng av körkortet.

Fortkörningsböter kan vara svårt att undvika, särskilt om man inte är medveten om de lokala trafikreglerna eller om man kör i en område man inte är van vid. Men, med uppmärksamhet och följande trafikreglerna, kan man minska sannolikheten för att få en fortkörningsböter.
Fortkörning kan orsaka allvarliga olyckor och skador, det är därför viktigt att alltid vara medveten om den tillåtna hastigheten och undvik att öka hastigheten. Därför är det mycket viktigt att följa trafikregler och undvika fortkörning för att undvika fortkörningsböter.

Fortkörning straff

Vid fortkörning i Sverige utfärdas främst ett bötesbelopp som straff. Ett så kallat strafföreläggande med fast belopp oavsett din inkomst. 
Vid allvarligare förseelse eller lagövergrädelse stiger beloppet för den böter som utfärdas och vid vårdslöshet i trafik eller stora brister på fordonet kan yttterligare straff komma att tillämpas som villkorlig dom och i värsta fall fängelse.

Vilka böter medför fortkörning i Sverige?

Böter för fortkörning höjdes för några år sedan. Det var då första ökningen av bötesbelopp vid hastighetsöverträdelse på sju år. Idag är det en kostsam historia att fastna i en fartkontroll och få böter för fortkörning. Redan vid små hastighetsöverträdelser kan du räkna med kostsamma fortkörningsböter.

Hur många fortkörningar innan körkortet dras in?

Hur många fortkörningsböter krävs för att få körkortet indraget eller återkallat om fortkörningen är ringa? Det finns några generella tumregler när det gäller smärre fortkörningar, meddelar Transportstyrelsen. Är fortkörningarna väldigt ringa så återkallas körkortet först efter fem sådana fortkörningar, inom en tvåårsperiod.
Ju allvarligare hastighetsöverträdelse man gjort sig skyldig till, desto snabbare kan ett återkallande komma att ske. Men situation och person granskas för en individuell bedömning.

Böter fortkörning fartkamera

Samma bötesbelopp gäller vid såväl polisens hastighetskontroller som vid registrering av fartkamera. En böter vid fortkörning förbi en fartkamera innebär dock att du inte med säkerhet vet om du kommer att krävas på bötesbelopp eller inte. Vid en fortkörning i samband med en kamera mäts din hastighet av fartkamerans radar, men det är inte alla kameror som är aktiva och du vet inte själv vilka kameror som vid tillfället är skarpa. Det kan dröja flera veckor innan du får utfärdad bot.

Fartkamera blixt

Blixt utlöst av fartkameror är inte en nödvändighet för att du skall ha uppmärksammats av kameran. Blixt på fartkamera används precis som vilken annan kamera, endast när så krävs för att förstärka ljus. Vid mörker och skymning aktiveras fartkamerans blixt och du blir tydligt varse att den utlöst vid passage. Dagtid och vid goda ljusförhållanden kommer kamerans blixt således inte att utlösa.

Böter fortkörning 30 väg
Generellt 2000 kronor till 4000 kronor, vid lägre angiven hastighetsbegränsning anses större brott föreligga då dessa hastigheter tillämpas vid tex skola och dagis. Autosafe ersätter inte fortkörningsböter

Böter fortkörning 40 väg
Vägar med angiven tillåten hastighet 40 km/h är i samhällen och samlad bebyggelse där större risk för gångtrafikanter föreligger. Även är är bedömningen av fortkörning hårdare och beloppen högre. Autosafe ersätter inte fortkörning.
 

Böter fortkörning 50 väg
Den högsta angivna begränsningen inom samlad bebyggelse är 50 km/h och precis som de två föregående intervallerna täcker inte Autosafe fortkörningsförsäkring fortkörningsförseelse.

Böter fortkörning 60 väg
En relativt ny begränsning som återfinns på vissa vägar i Sverige. Autosafe valde när denna hastighetsgräns kom, att ligga kvar på föregående lägsta tillåtna hastighetsgräns för ersättning.
 

Böter fortkörning 70 väg
Landsväg har denna hastighetsbegränsning som grund och Autosafe fortkörningsskydd aktiveras vid fortkörning på 70-vägar.
 

Böter fortkörning 90 väg
Den vanligaste hastighetsbegränsningen i Sverige på landsväg utanför bebyggelse. Autosafe täcker dig vid fortkörning upp till 30 över gällande hastighet.
 

Böter fortkörning 120 väg
Maximal tillåtna hastighet på svenska vägar. Som medlem är du skyddad med upp till 30 över gällande hastighet även här. Över detta utgår inte ersättning

Bötesbelopp fortkörning

Redan vid små överträdelse om tillåtna högsta hastighet blir böterna kännbara. Aktuella bötesbelopp vid fortkörning är..

50 km/h eller lägre hastighetsbegränsning

 • 1-10km/h över gällande fart: 2.000kr
 • 11-15km/h över gällande fart: 2.400kr
 • 16-20km/h över gällande fart: 2.800kr
 • 21-25km/h över gällande fart: 3.200kr
 • 26-30km/h över gällande fart: 3.600kr
 • Mer än 30 över gällande fart:  4.000kr
Högre än 50 km/h hastighetsbegränsning
 • 1-10km/h över gällande fart: 1.500kr
 • 11-15km/h över gällande fart: 2.000kr
 • 16-20km/h över gällande fart: 2.400kr
 • 21-25km/h över gällande fart: 2.800kr
 • 26-30km/h över gällande fart: 3.200kr
 • 31-35km/h över gällande fart: 3.800kr
 • Mer än 35 över gällande fart:  4.000kr

Dryga böter för fortkörning

De böter som en fortkörning medför idag kan uppgå till hela 4.000 kronor. Det spelar ingen roll om du fastnar i trafikpolisens mobila fartkontroller eller de fasta fartkameror som placerats ut längs våra vägar. En hastighetskontroll syftar till att begränsa trafikens hastighet och säkra oss trafikanter .

Beställ ditt eget skydd mot fortkörningsböter

Autosafe fortkörningsförsäkring täcker fortkörning på vägsträckor där hösta tillåtna hastighet är 70 km/h eller högre. Eersättning kan utgå upp till 30 km/h över gällande hastighet och du kan få ersättning upp till tre gånger på år i skydd av samma premie som endast är 49 kronor per månad.

Teckna fortkörningsskydd

Sedan 2007 har Autosafe erbjudit ekonomiskt skydd mot fortkörningsböter. Att vi är uppskattade av våra kunder vittnar vårt omdöme på Trustpilot

För bara 49 kr / månad får du ersättning vid fortkörningsböter upp till 3 gånger per år.

Gör som tusentals andra nöjda kunder, teckna fortkörningsförsäkring hos oss på Autosafe.se